afbeelding
   
   

De werkgroep edelsteenkunde

Zaterdag 14 november 2015: Practicum in samenwerking met de andere werkgroepen

Programma determinatiedag, zaterdag 14 november, 2015 zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 17 h

10:00
 • "determineren nu of (n)ooit" een inleidende ppt-presentatie over determineren, Paul Tambuyser
 • een inleidende ppt-presentatie over determineren
 • door Paul Tambuyser

11:00
 • brekingsindex van edelstenen en grote mineraalfragmenten (na bewerking)
 • meten met de gemmologische refractometer zoals:
 • slijpvlakjes maken,
 • minimum grootte van de vlakjes,
 • meetmethodiek en wat kunnen we leren uit de metingen
 • demonstratie + gelegenheid tot vragen stellen
 • door Theo Muller

11:45
 • de brekingsindex van een vloeistof meten (voor de Becke-methode) met de gemmologische refractometer Ė 10 minuten,
 • door Theo Muller

12:00
 • lunch (in het aanpalend cafť kan men eventueel een lunch gebruiken)

13:00
 • bestuderen van het fenomeen dubbelbreking met de POL,theorie en praktijk
 • Er zijn twee polarisatiemicroscopen aanwezig
 • gelegenheid tot vragen stellen en zelf door de microscopen kijken,
 • door Herwig Pelckmans

14:00
 • het gebruik van microchemie voor het determineren van mineralen
 • demonstratie + gelegenheid tot vragen,
 • door Paul Mestrom

14:45
 • dichtheid bepalen van mineralen met behulp van de hydrostatische balans,
 • dichtheid bepalen met zware vloeistoffen zoals natriumpolywolframaat
 • gelegenheid tot vragen stellen,
 • door Theo Muller

16:00
 • afsluiting
 • gelegenheid om alle aanwezige apparaten te bekijken en vragen te stellen,
 • door Paul Tambuyser Bart Heymans
Doorlopend staan de toestellen ter beschikking

Practisch.

Onze vergaderingen starten telkens om 9u30 en lopen tot ongeveer 12.00.
De onderwerpen en data van de volgende vergaderingen kan je vinden door hier te klikken.

Lidmaatschap

De werkgroep edelsteenkunde gaat haar 28ste jaar in (gestart op 11/01/1986). De werkgroep edelsteenkunde heeft als doelgroep iedereen die zich met edelstenen bezighoudt, die iets meer van edelstenen wil weten, of die edelstenen gewoon mooi vindt. Iedereen die belangstelling heeft in de gemmologie is dus welkom bij de werkgroep. Lidmaatschap is open voor alle leden van de Mineralogische Kring Antwerpen (MKA). Als deelname in de onkosten (o.a. voor de aanschaf van apparaten) wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 10 Dit jaar organiseren we verschillende activiteiten die ook voor niet-werkgroep-leden heel interessant zullen zijn.

Maandelijkse vergaderingen

De werkgroep edelsteenkunde vergadert iedere tweede zaterdag van de maand, in de voormiddag van 9.30 tot 12.00 uur.
Vanaf september heeft de MKA een nieuw vergaderlokaal: zaal Het Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
Eventueel kan U hier klikken om meer informatie te vinden
Het werkingsjaar van onze afdeling begint in september en loopt tot juni (in juli en augustus zijn er geen vergaderingen).

Zowel kursus als ontmoetingspunt

Hoewel de werkgroep edelsteenkunde in de eerste plaats bedoeld is als een ontmoetingspunt voor gelijk geÔnteresseerden, willen we de leden toch graag wat gemmologische kennis meegeven. De thema's die op de vergaderingen aan bod komen, kunnen we in een drietal categorieŽn onderverdelen:
 • practica

 • theoretische onderwerpen

 • beschrijvende gemmologie
De vergaderingen van de werkgroep edelsteenkunde gebeuren in een gezellige sfeer onder het genot van een kopje koffie. Heeft u belangstelling, dan bent u ook van harte welkom!

Apparatuur

De werkgroep edelsteenkunde van de MKA beschikt over de nodige apparatuur voor het onderzoeken van edelstenen. Bent u van plan om zelf apparaten aan te schaffen, dan kunnen wij u raad geven. Een aantal eenvoudige gemmologische apparaten kunnen zelf worden gebouwd; wij geven u graag praktische informatie. Op deze website zullen van tijd tot tijd ook gemmologische apparaten besproken worden. beeldje image image
edelsteenkunde
mkalogo